برای انجام ارتقا، برنامه Home را در iPhone، iPad یا Mac خود باز کنید، روی دکمه بیضی (سه نقطه دور) ضربه بزنید یا کلیک کنید، سپس انتخاب کنید تنظیمات صفحه اصلی. انتخاب کنید به روز رسانی نرم افزارضربه بزنید یا کلیک کنید بیشتر بدانید در قسمت “Home Upgrade Available”، سپس دستورات را دنبال کنید. کاربرانی که قبلا ارتقاء داده اند، این گزینه را نمی بینند و نیازی به انجام کاری ندارند، زیرا معماری Home آنها از قبل به روز است.