موجودی کارت اپل
Gurman نوشت: “اپلیکیشن Wallet با پیشرفت بیشتر شرکت به سمت خدمات مالی ارتقا می یابد.” این می تواند شامل اتصال عمیق تر برنامه به کارت های اعتباری شخص ثالث برای نشان دادن اطلاعات موجودی باشد که تجربه اپل کارت را منعکس می کند.

مانند بسیاری دیگر از ویژگی‌های مرتبط با مالی، این امکان وجود دارد که ویژگی توسعه‌یافته موجودی کارت اعتباری در زمان راه‌اندازی فقط در ایالات متحده موجود باشد.

داستان های محبوبمنبع بر اساس گزارشی که امروز منتشر شد، با شروع iOS 17، برنامه کیف پول در آیفون ممکن است بتواند موجودی های طیف گسترده تری از کارت های اعتباری را که با Apple Pay تنظیم شده اند نشان دهد. بلومبرگمارک گورمن. در حال حاضر، فقط موجودی اپل کارت را می توان در برنامه مشاهده کرد.