پیشنهاد Beats Flex فقط در ایالات متحده و بریتانیا موجود است، نمی‌تواند با سایر پیشنهادات Apple Music ترکیب شود و برای افرادی که قبلاً مشترک Apple Music شده‌اند نمی‌توانند از آن استفاده کنند. این پیشنهاد برای “مدت محدود” بدون جزئیات بیشتر در مورد زمان پایان در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر به شرایط و ضوابط اپل مراجعه کنید.

M2 MacBook Pro راه خود را به دست مشتریان آغاز کرده است و ما در حال یادگیری بیشتر در مورد نحوه عملکرد آن در موقعیت های مختلف هستیم، اما همه نگاه ها واقعاً به M2 MacBook Air آینده است که طراحی مجدد کاملی را به خود دیده است و باید وارد شود. در یکی دو هفته دیگر خبرهای برتر این هفته شامل شایعات زیادی درباره محصول از جمله M2 و حتی M3 Mac های اضافی، به روز شده…