شناور اپل Pencil با iPadOS 16.4 که اوایل این هفته منتشر شد، از شیب و آزیموت پشتیبانی کرد. اپل در مصاحبه اخیر خود درباره این ویژگی صحبت کرده است.

به گزارش نیویورک تایمز، برخی از کارمندان اپل نگران سودمندی و قیمت هدست واقعیت ترکیبی آینده این شرکت هستند. مفهوم هدست اپل توسط دیوید لوئیس و مارکوس کین، طبق گفته هشت کارمند فعلی و سابق اپل که با نیویورک تایمز صحبت می کردند، شور و شوق اولیه در مورد دستگاه در این شرکت ظاهراً به شک و تردید تبدیل شده است. تغییر لحن …