با در دسترس بودن برنامه Apple Music Classical و برنامه دسترسی زودهنگام Apple Pay Later، فهرست ویژگی‌های iOS که قبلاً اعلام شده بودند و هنوز راه‌اندازی نشده‌اند، در حال کاهش است. با این حال، هنوز چند ویژگی وجود دارد که منتظر آنها هستیم. در زیر، سه ویژگی دیگر iOS را که انتظار می‌رود در سال 2023 راه‌اندازی شوند، از جمله یک حساب پس‌انداز اپل کارت برای Daily Cash و…