پوشش جمعه سیاه ما تا آخر هفته با بهترین معاملاتی که می توانید در MacBook Pro، MacBook Air و iMac پیدا کنید، ادامه دارد. مانند تمام معاملات جمعه سیاه، ما مطمئن نیستیم که هر یک از اینها چقدر دوام خواهند داشت و قیمت ها همیشه در نوسان هستند، بنابراین اگر چیزی را که می خواهید دیدید، حتما به زودی آن را بخرید. توجه: MacRumors یک شریک وابسته با برخی از این فروشندگان است. وقتی روی یک لینک کلیک می کنید و …