تمام مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان باز هستندبه دنبال اخباری در زمینه بسته بودن مرزهای ایران بر روی گردشگران خارجی و شهروندان همسایه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر «باکو» پایتخت جمهوری آذربایجان این اخبار را رد کرد و آن‌ها «علی» خواند.

سفارت ایران در باکو در بیانیه‌ای بدین منظور اعلام کرد که تمامی مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ایران بر روی گردشگران خارجی و شهروندان همسایه باز است.

این سفارتخانه به ویژه تاکید کرد که تمام مرزهای ایران بر روی شهر جمهوری آذربایجان و منطقه خودمختار نخجوان باز هستند.

پیش‌تر گزارش شده بود که مرزهای ایران بر روی گردشگران کشور همسایه جمهوری آذربایجان به دلایلی بسته شده است.منبع