پس از پایان بخش اول Deals For Days، دو هفته دیگر از این رویداد باقی خواهد ماند. دومین مورد از 14 نوامبر (با همان برنامه آنلاین رویداد امروز) شروع می شود و آخرین آن از هفته جمعه سیاه در 21 نوامبر شروع می شود. می توانید انتظار پوشش این رویدادها را در صفحه اول ما و در اختصاصی ما داشته باشید. خلاصه جمعه سیاه.

معاملات برای فروش روز

بلک فرایدی اکنون تنها چند هفته دیگر باقی مانده است، و برخی از فروشگاه ها شروع به افشای معاملاتی کرده اند که می توانید در طول این رویداد خرید کنید. البته جمعه سیاه نیز هر سال زودتر می شود و در Walmart می توانید از امروز پس انداز کنید. توجه: MacRumors یک شریک وابسته با Walmart است. وقتی روی لینکی کلیک می کنید و خرید می کنید، ممکن است مبلغی جزئی دریافت کنیم که به ما کمک می کند تا سایت را حفظ کنیم…