با توجه به یادداشت‌های انتشار اپل برای به‌روزرسانی، این به‌روزرسانی شامل «بهبودها و رفع اشکال‌ها» برای اپل واچ است، بدون اینکه جزئیاتی در مورد اینکه کدام اشکال برطرف شده است.