سلنا گومز پس از سال ها حضور در کانون توجه، به ستاره ای غیرقابل تصور دست یافت. اما درست زمانی که او به یک قله جدید می رسد، یک چرخش غیرمنتظره او را به تاریکی می کشاند. این مستند منحصربه‌فرد خام و صمیمی سفر شش ساله او را به نوری جدید در بر می‌گیرد.