اگر اپل کارت شما به طور ناگهانی کار نمی کند، شما تنها نیستید. صفحه وضعیت سیستم اپل نشان می‌دهد که مشکلی وجود دارد که منجر به دریافت خطای «این کارت نمی‌تواند استفاده شود» را در برنامه کیف پول برخی از کاربران اپل کارت از اوایل سه‌شنبه دریافت کردند. اپل می‌گوید کاربران آسیب‌دیده باید روی گزینه «حذف کارت» ضربه بزنند و سپس با ضربه زدن روی علامت مثبت در صفحه، اپل کارت را دوباره به برنامه کیف پول اضافه کنند.