از آنجایی که میلیون ها دستگاه با هر بار عرضه اپل به مشتریان ارسال می شود، گهگاه فردی خوش شانس می شود و محصول جدیدی را زودتر از موعد مقرر دریافت می کند. این بار Redditor playalisticadillac یک اپل واچ Ultra را از AT&T دو روز قبل از معرفی رسمی دریافت کرد و برخی از تصاویر را در سایت رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشت. تصاویر شامل جعبه گشایی و مقایسه با …