بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط SellCell، ارزش مدل‌های آیفون 14 بیش از دو برابر آیفون 13 در بازه زمانی مشابه سال گذشته کاهش یافته است. تجزیه و تحلیل SellCell بر اساس میانگین ارزش معاملاتی از بیش از 40 فروشنده بازخرید است. داده ها نشان می دهد که آیفون 14 و آیفون 14 پلاس از نظر حفظ ارزش عملکرد ضعیفی دارند و دو برابر آیفون کاهش ارزش دارند.