در حالی که باید کمی بیشتر برای عرضه macOS Ventura صبر کنیم، اپل امروز macOS Monterey 12.6 را منتشر کرد. macOS Monterey 12.6 ششمین به‌روزرسانی بزرگ برای macOS Monterey است و چند ماه پس از راه‌اندازی macOS Monterey 12.5 ارائه می‌شود. به‌روزرسانی macOS Monterey 12.6 را می‌توان با استفاده از بخش «به‌روزرسانی نرم‌افزار» در «تنظیمات سیستم» در همه رایانه‌های مک واجد شرایط دانلود کرد. …