یکی از کارگران فاکسکان در ویدئویی که آنلاین به اشتراک گذاشته شده است، گفت: “آنها قرارداد را تغییر دادند تا ما نتوانیم همانطور که قول داده بودند یارانه دریافت کنیم. آنها ما را قرنطینه می کنند اما غذا ارائه نمی دهند.” اگر آنها نیازهای ما را برآورده نکنند، ما به مبارزه ادامه خواهیم داد.»

هفته گذشته مملو از معاملات اولیه جمعه سیاه بود، و اکنون که تنها چند روز با تعطیلات خرید فاصله داریم، همه بهترین فروش هایی که ممکن است در هفته گذشته از دست داده باشید را مرور می کنیم و به روز رسانی می کنیم. قیمت ها تغییر می کند و معاملات جدید می رسد. مانند تمام خریدهای تعطیلات، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت های بهتری در اواخر فصل به بازار نیاید، اما اگر می خواهید خرید کنید…